O Firmě

O Firmě
Realizované projekty
Inženýring
Památky
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horká křesla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE A SLOŽENÍ

Naše firma vznikla v roce 1993 jako projekční a obchodní společnost s ručením omezeným.

Založili ji tři společníci, členové do té doby působícího konsorcia Projekt Stav. Toto konsorcium se utvořilo v roce 1990 jako nástupce podnikové projekce Agropodniku Sokolov. Všichni tři společníci se zabývali projekční činností již v této projekci (Jiří Červený, Ing. František Pásek, Ing. Martin Volný).

Postupným rozvojem činnosti konsorcia vznikla myšlenka utvořit klasickou společnost, která může klientům nabídnout jak komplexní služby, tak jistotu případné likvidity společnosti. Od závěru roku 2008, kdy byla provedena právní úprava a finanční vyrovnání všech společníků, je výhradním majitelem a jednatelem společnosti Projek stav s.r.o. ing. Martin Volný.

Společnost má v současné době šest stálých zaměstnanců, kterými pokrývá projekty stavební části a TZB. Pro dodávku projektů elektro a složitých statických projektů máme smluvní partnery.

PŘEHLED NĚKTERÝCH NÁMI REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

1.      Stavby pro průmysl a potravinářství 

a)      Porcelánka Haas & Czjzek Horní Slavkov

- výstavba spojovacího koridoru

- výstavba výrobní linky ploché keramiky, pecní haly a technického objektu

b)      Pekárna Nové Sedlo

- rekonstrukce a přístavba objektu pekárny

c)      Balírna obvazových materiálů Fuhrmann Verbandstoffe, Habartov

- rekonstrukce objektu bývalé základní školy na balírnu a podkrovní byty včetně

  inženýrské činnosti

d)      Pila Písek

- novostavba objektu pily včetně příslušenství

e)      Dřevovýrobna MASSIV, Svatava

- novostavba objektu haly včetně administrativní části

f)       Skladová hala, Domažlice

      -  novostavba haly, inženýrská činnost

g)      Výrobní hala, vytápění, průmyslový a domovní plynovod, Domažlice

      -  stavební úpravy, inženýrská činnost

 

2.      Stavby pro dopravu

a)      Autosalón Schőnner, Sokolov

- rekonstrukce servisu a přístavba autosalónu

b)      Autosalón MAZDA, Sokolov

- rekonstrukce objektu haly na opravnu a prodejnu

c)      Autosalón SAEL, Chodov

      -  novostavba servisu a autosalónu

d)      Autoservis Globál, Sokolov

      -  rekonstrukce objektu, inženýrská činnost

 

3.      Stavby pro ubytování

a)      Penzion GLOBÁL, Sokolov

- rekonstrukce vily na penzion a klub podnikatelů

b)      Hotel zur Mühle, Hoyerswerda, SRN

- novostavba hotelu skládajícího se ze dvou objektů

c)      Penzion BIANCA, Milhostov

- rekonstrukce statku na penzion a restauraci Zlatý dukát

d)      Hotel Bílý kůň, Loket nad Ohří

      -  kompletní rekonstrukce objektu

 

4.      Stavby pro prodej

a)      Prodejna stavebních materiálů a sanity, Hoyerswerda, SRN

- novostavba prodejny

b)      Hodinářství Barbora, Sokolov

- rekonstrukce nebytových prostor na prodejnu včetně inženýringu

- dodávka interiéru na klíč, včetně návrhu

c)      Rekonstrukce domu K. H. Borovského č.p. 48, Sokolov

- přestavba objektu na prodejní prostory, kancelářské prostory a podkrovní byt

d)      Prodejna K + K koberce, Sokolov

      -  rekonstrukce garážové haly na prodejnu

e)      Nákupní středisko Globál, Sokolov

      -  rekonstrukce objektu na prodejny a výrobních prostor

f)       Kaufland Sokolov

      -  stavební dozor stavby

g)      Tržnice Sokolov

      -  novostavba objektu

 

5.      Stavby pro bankovnictví

a)      Stavební úpravy a návrhy interiérů KRBA

- Sokolov, Loket n/Ohří, Chodov

 

6.      Stavby pro bydlení

a)      RD Kolová u K.Varů

- novostavba včetně inženýringu

b)      RD Habartov

- novostavba domu

c)      Bytový dům Mičurinova ul., Sokolov

      -  rekonstrukce panelového domu a novostavba střešní nástavby

d)       Dům s pečovatelskou službou, Bublava

      -  rekonstrukce objektu (6 BJ)

e)      Bytový dům Husitská, Sokolov

      -  oprava, rekonstrukce a půdní vestavba bytů

 

7.      Stavby pro lékařství

a)      Zubní ordinace, Habartov

- rekonstrukce prostor, dodávka interiéru na klíč

b)      Zubní ordinace, Kraslice

- rekonstrukce prostor

c)      Veterinární klinika, Sokolov

- rekonstrukce objektu

 

8.      Památky

a)      Rozhledna na Hardu, Sokolov

      -   rekonstrukce torza a nástavba rozhledny

b)      Oprava a rekonstrukce zámku Mostov, Odrava

      -  inženýrská činnost a stavební dozor

c)      Kostel Nejsvětější Trojice, Andělská Hora

      - oprava, dostavby, stavební dozor

c)      Oprava a revitalizace zámeckého pivovaru v Toužimi

      - projektová činnost, inženýrská činnost, PZAD

d)      Regenerace nám. Jiřího z Poděbrad v Toužimi

      - projektová činnost, inženýrská činnost

e)      Oprava a revitalizace kostela sv. Šebestiána ve Skalné u Chebu

      - projektová činnost, PZAD

f)     Oprava a revitalizace kostela sv. Wolfganga v Ostrohu u Chebu

      - projektová činnost, PZA

 

9.      Různé

a)     Rekonstrukce adm. budovy GLOBÁL, Sokolov

b)     Rekonstrukce objektu, Sokolov, U divadla

c)     Zástavba území 16 RD, Těšovice

c)     Plochy pro rozvoj Habartova - Zástavba území 15 RD

 

10.  V současné době je rozpracováno 

a)      OC Sokolov

      -  novostavba, inženýrská činnost

b)      Penzion Bublava

      -  novostavba, inženýrská činnost

c)      Přístavba sídla firmy Jiří Pech - Stavebniny, Chodov

      -  novostavba, inženýrská činnost

d)      Rozšíření provozu a přístavba pekárny, Nové Sedlo

      -  novostavba, inženýrská činnost

e)      Regenerace centra obce Úherce

      -  projektová činnost, inženýrská činnost

f)      Rozšíření parkovací plochy u OC Kaufland Sokolov

      -  projektová činnost, inženýrská činnost

Tento přehled není vyčerpávající. Má za úkol ukázat různorodost projektů a schopnost projektantů zhostit se zakázek. Nejsou zde obsaženy projekty inženýrských sítí (např. dokumentace pro územní řízení pro plynofikaci obcí Stříbrná a Bublava), samostatné projekty TZB (např. celková výměna topení MDK Sokolov) ani množství rekonstrukcí bytových jader, přípojek inženýrských sítí k objektům, drobných staveb, oprav, přestaveb a přístaveb.

ZÁVĚR

     Naše firma si za dobu své působnosti vytvořila určité jméno u klientů, orgánů státní správy a dotčených organizací. Někteří klienti se k nám znovu a znovu vracejí, což je pro nás známkou dobře vykonané práce. Za celou dobu existence jsme neměli soudní spory ani pojistné události vlivem nekvalitního projektu. To dokazuje jistou odbornou úroveň a kvalitu. Tato je posílena i využíváním CAD systémů, které míníme ještě rozšířit.

      Domníváme se, že můžeme nabídnout kvalitní služby při realizaci každé zakázky a dodržet smluvené termíny ke spokojenosti klienta.

      Zároveň se specializujeme na zpracovávání podkladů, vyřizování záležitostí pro přidělení dotací a podání žádostí o dotace (Program záchrany památek, PHARE, Dotace pro bytovou výstavbu, Dotace pro ČOV, vodovody a kanalizace).

V rámci zvyšování kvalifikace jsme autorizovanou kanceláří (ČKAIT 0300980) a Ing. Volný je přihlášen do postgraduálního studia zabývajícího se památkovou péčí na ČVUT Praha, fakulta architektury (Ing. Arch. Hauserová, Ústav dějin architektury).

      Ve spolupráci s osvědčenými partnery zabývajícími se dodávkou stavebních prací jsme schopni zajistit dodávku prakticky všech staveb „na klíč“. V oboru památek máme navázanou a osvědčenou spolupráci s restaurátory schválenými Ministerstvem kultury (ve všech oborech restaurátorství).

TOTO VŠE NÁS VEDE K NÁZORU, ŽE MŮŽEME NABÍDNOUT NAŠE SLUŽBY BEZ ROZPAKŮ I VÁM !

                                                                                        Za Projektstav s.r.o.

Ing. Martin Volný

Jednatel společnosti

Na začátek stránky

Designed by BoOoT. Připomínky ohledně stránek posílejte na booot@seznam.cz